Populaire kunststromingen

Kunst is van alle tijden en er zijn dan ook heel veel populaire kunststromingen, of kunststijlen. Vanaf de prehistorie tot nu! Wat is een kunststroming eigenlijk, welke zijn er en welke stromingen zijn op dit moment, in de 21e eeuw, populair? En is graffiti ook kunst? In dit blog vertellen we er meer over.

Wat is een kunststroming

Een kunststroming is een beweging binnen de kunstwereld in een bepaalde periode. In die periode delen kunstenaars vergelijkbare technieken, filosofieën en ethische principes. Zo’n kunststroming ontstaat vaak als reactie op maatschappelijke veranderingen en/of bestaande artistieke normen.
Een kunststroming vindt meestal plaats op meerdere terreinen van de kunst: in de schilderkunst maar ook in de literatuur, het toneel en bijvoorbeeld de beeldhouwkunst.

Lees verder na de afbeelding.

Kunstwerk van een meisje die naar verschillende werelden kijkt

Welke kunststromingen zijn er

Er zijn altijd wel bepaalde populaire kunststromingen populair. Soms zijn dat geheel nieuwe stromingen, soms oude kunst die weer opleeft. Meestal zijn er meerdere kunststromingen tegelijkertijd populair.

Een paar voorbeelden van kunststromingen:

  1. Prehistorische kunst en oude kunst (-40.000 tot 4000)
  2. Middeleeuwse kunst (500-1400)
  3. Renaissance (1400-1600)
  4. Barok (1600-1750)
  5. Neoclassicisme (1750-1850)
  6. Romantiek (1780-1850)
  7. Realisme (1848-1900)
  8. Impressionisme (1865-1895)
  9. Expressionisme (1905-1914)
  10. Streetart (1970-)

Deze lijst is zeker niet uitputtend, er zijn veel meer kunststromingen geweest door de tijden heen. Hierna vertellen we over bepaalde stromingen wat meer.

Prehistorische, oude, middeleeuwse kunst en renaissance

Prehistorische kunst is de oudste vorm van menselijke expressie en is te zien in grottekeningen, beeldjes en gravures. Oude kunst, waaronder die van de Egyptische, Griekse en Romeinse beschavingen, kenmerkt zich vooral door monumentale architectuur en schilderijen. Middeleeuwse kunst omvatte vooral fresco's, manuscripten en gotische kathedralen. Al deze kunststromingen hadden voornamelijk betrekking op godsdienst.

De Renaissance betekende een artistieke heropleving waarbij de menselijke ervaring meer centraal stond. Hiermee werd de basis voor de moderne kunst gelegd.

Barok, neoclassicisme, romantiek en realisme

De Barok werd voornamelijk gekenmerkt door dramatische expressie en emotionele diepgang. Toeschouwers werden betrokken bij de emoties van het moment. In het Neoclassicisme lag de nadruk daarentegen op eenvoud, orde, deugd en rationaliteit.

De Romantiek omarmde op haar beurt weer de emotie, de individualiteit en de kracht van de verbeelding. Het Realisme tenslotte, legde de nadruk op de alledaagse realiteit en sociale kwesties. Het leven van de gewone mens werd met een kritisch oog in beeld gebracht.

Impressionisme, expressionisme en streetart

Impressionisme transformeerde de kunst door de nadruk te leggen op het vangen van licht, kleur en atmosfeer in plaats van op details. Er werd geëxperimenteerd met losse penseelstreken en ongebruikelijke composities. Het expressionisme, aan het begin van de 20e eeuw, benadrukte vooral emotionele expressie. Beroemde kunstenaars, ook van dit moment, als Edvard Munch en Ernst Ludwig Kirchner, gebruikten felle kleuren om psychologische spanningen uit te drukken.

Streetart is een eigentijdse kunstvorm die is ontstaan op openbare plaatsen zoals straten en steegjes. Het omvat diverse stijlen, van stencils tot graffiti (ja, dat is dus ook kunst!), en is vaak bedoeld als sociaal en politiek commentaar in de hoop het sociaal bewustzijn aan te wakkeren. 


Let op: reacties worden voor publicatie beoordeeld op inhoud en taalgebruik.

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.